jueves, 20 de septiembre de 2018

"Zallako biodibertsitatea eta natura "Anima zaitezte argazkilaritza lehiaketan parte hartzera!

PARTE-HARTZAILEAK: Edozein pertsona parte hartu dezake. Lehiaketa 2 mailatan banatuta egongo da:
Haurrak (16 urte arte)
Helduak (16tik aurrera)

GAIA: Zallako biodibertsitatea eta natura.

LANAK: Parte-hartzaile bakoitzeko gehienez hiru argazki aurkeztu ahal izango dira (argazki bat email bakoitzeko), JPG edo paper formatuan aurkeztuak. Email bidez bidalitako argazkiak 10 MB-ko edukiera máximoa izango dute. Lehiaketa honetako aurreko edizioetako argazkiak ezin izango dira aurkeztu. Argazkien ukitu orokorra onartuko da, hala ere, ezin izango da konposizio originala eraldatzen duen elementurik gehitu edo ezabatu. Zalantzarik egotekan edo konprobazio gisa, artxibo originala eskatu ahal izango da.

JASOTZEKO EPEA: 2018ko irailaren 18tik azaroaren 3ra arte.(biak barne)

AURKEZPENA: Irudiak, datu-pertsonalekin (izen abizenak, telefonoa, emaila eta adina) eta argazkiaren informazioarekin (non aterata dagoen, data eta argazkiaren edukia) batera argazkiak@zalla.org helbidera bidaliko dira edo jendaurreko arreta ordutegian Zallako udaletxeko HAZean eskuan emango dira edo posta arruntez Kosme Bibanko 2 48860 Zalla kokatuta dagoen Zallako udaletxera bidaliz.

EPAI-MAHAIA: Zallako udaleko arduradunez, argazkigintzan ezagun eta ingurugiro gaietan adituak diren pertsonek osatuko dute. Euren ebazpena
apelaezina izango da eta behar izanez gero, gerta litekeen edozein gertakariren aurrean erabakiko dute.

EBAZPENA: Epaimahaiaren ebazpena 2018ko azaroaren 22an ezagutaraziko da.

SARIAK:
Haurren maila:
1go saria - 75 euroko bonoa Zallako saltokietan gastatzeko, 2 sarrera Zallako zinemarako eta 2 haur sarrera Karpin Abentura-rako.
2. saria - 25 euroko bonoa Zallako saltokietan gastatzeko, 2 sarrera Zallako zinemarako eta 2 haur sarrera Karpin Abentura-rako.
3. saria - 2 sarrera Zallako zinemarako eta 2 haur sarrera Karpin Abentura- rako.
Helduen maila:
1go saria - 200 euroko bonoa Zallako saltokietan gastatzeko, 2 sarrera Zallako zinemarako eta 2 heldu sarrera Karpin Abentura-rako.
2. saria - 100 euroko bonoa Zallako saltokietan gastatzeko, 2 sarrera Zallako zinemarako eta 2 heldu sarrera Karpin Abentura-rako.
3. saria - 50 euroko bonoa Zallako saltokietan gastatzeko, 2 sarrera Zallako zinemarako eta 2 heldu sarrera Karpin Abentura-rako.
Sari bereziak:
Fauna argazki onena - 2 sarrera Zallako zinemarako
Flora argazki onena - 2 sarrera Zallako zinemarako
Paisai argazki onena - 2 sarrera Zallako zinemarako
Argazki artistikoko onena - 2 sarrera Zallako zinemarako
Salaketa-argazki onena - 2 sarrera Zallako zinemarako
Sariak 2018ko abenduaren 30a baino lehen bananduko dira.
Kategoria bat bat saririk gabe usteko gaitasuna bermatzen zaio antolakuntzari.

ERAKUSKETA: Saritutako lanak eta lehiaketan aurkeztutako lanen aukeraketa bat, urtarrilla/otsailean Zine-Antzokiko sarreran erakusgai egongo dira.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PARTICIPANTES: Podrá participar cualquier persona. El concurso se dividirá en 2 categorías:
Infantil: Hasta 16 años.
Mayores: A partir de 16 años.

TEMA: Biodiversidad y naturaleza de Zalla.
OBRAS: Un máximo de tres fotografías por autor (una foto por email), presentadas en formato JPG o en formato papel. En el caso de la fotos enviadas por email un máximo de 10 MB por foto. No podrán ser presentadas fotografías de ediciones anteriores del presente concurso. Se permitirá un retoque global de las fotografías, pero no se podrán añadir o eliminar elementos que modifiquen su composición original. En caso de duda o como comprobación se podrá exigir el archivo original.

FECHA DE ADMISIÓN: Del 18 de septiembre hasta el 3 de noviembre de 2018 (ambos inclusive)
PRESENTACIÓN: Las fotografías se enviarán a la organización junto con los datos personales (nombre, apellidos, teléfono, email de contacto y edad) e información de la fotografía (dónde está sacada, fecha y breve descripción del contenido de la misma) a la dirección de correo argazkiak@zalla.org o bien entregado en SAC del Ayuntamiento (C/ Kosme Bibanko, 2 48860 – Zalla) en horario de atención al publico o remitidas por correo postal a la dirección del Ayuntamiento de Zalla, sita en Kosme Bibanko 2, 48860 Zalla .

CRITERIOS DE VALORACIÓN: Se valorará la calidad de la fotografía, la belleza y las especies fotografiadas.
JURADO: Estará compuesto por responsables municipales del ayuntamiento de Zalla, personal experto en temas medioambientales y profesionales de fotografía. Su fallo será inapelable y si hubiera lugar, decidirá sobre cualquier incidencia que pudiera presentarse.

FALLO: El fallo del jurado se hará público el día 22 de Noviembre de 2018.
PREMIOS:
Categoría infantil:
1er Premio - 1 bono de 75 euros para gastar en los comercios de Zalla + 2 entradas infantiles a Karpin Abentura + 2 entradas al cine de Zalla
2o Premio - 1 bono de 25 euros para gastar en los comercios de Zalla + 2 entradas infantiles a Karpin Abentura + 2 entradas de cine de Zalla
3er Premio - 2 entradas infantiles a Karpin Abentura + 2 entradas de cine de Zalla
Categoría mayores:
1er Premio - 1 bono de 200 euros para gastar en los comercios de Zalla + 2 entradas adulto a Karpin Abentura + 2 entradas de cine de Zalla
2o Premio - 1 bono de 100 euros para gastar en los comercios de Zalla + 2 entradas adulto a Karpin Abentura + 2 entradas de cine de Zalla
3er Premio - 1 bono de 50 euros para gastar en los comercios de Zalla +2 entradas adulto a Karpin Abentura + 2 entradas de cine de Zalla
Premios especiales:
Mejor foto de fauna - 2 entradas de cine de Zalla
Mejor foto de flora - 2 entradas de cine de Zalla
Mejor foto de paisaje - 2 entradas de cine de Zalla
Mejor foto artística - 2 entradas de cine de Zalla
Mejor foto de denuncia - 2 entradas de cine de Zalla
Los premios serán entregados antes del 30 de diciembre de 2018.
La organización se reserva el derecho de dejar desierto una de las categorías.
EXPOSICIÓN: Las obras premiadas y una selección de las presentadas a concurso serán expuestas durante los meses enero/febrero en el hall del Zine- Antzoki.


jueves, 13 de septiembre de 2018

IRAILAK 15

Anima zaitez Amalurrako kideek antolatutako ekintzan parte hartzera! 

ZAINDU DEZAGUN GURE PLANETA!